Formularz anonimowego zgłaszania nieprawidłowości w zakresie AML/TF

FORMULARZ ANONIMOWEGO ZGŁASZANIA NIEPRAWIDŁOWOŚCI W ZAKRESIE AML/TF


Niniejszy formularz służy do anonimowego zgłaszania nieprawidłowości w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy lub finansowaniu terroryzmu, w tym ustawy z 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2018 r. poz. 723) oraz wewnętrznej procedury w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu obowiązującej Colliers.